Manuals, books, compendia (2008 - 2021):

Gîscă, V., Zaporojan, S.

Bazele Proiectării Dispozitivelor Numerice

Editura UTM, Chisinau, 2008