Proiect de cercetare aplicativă

15.817.02.28A "Modele, metode şi interfeţe pentru conducerea şi optimizarea sistemelor de fabricaţie inteligente"

    Obiectivele proiectului rezida in elaborarea a noi modele, metode si interfete pentru dezvoltarea unor produse şi tehnologii inteligente aplicabile in: sisteme informationale de natura tehnica, conducerea sistemelor de fabricatie reconfigurabile; controlul distribuit pentru procese discret-continue inerente sistemelor de productie; optimizarea sistemelor de productie flexibile; planificarea predictiv-reactiva a sistemelor de productie cu grad inalt de incertitudine. Un obiectiv important consta in pregatirea cadrelor stiintifice prin finalizarea cercetarilor sub forma de teze de doctorat.
    Metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor de cercetare se bazeaza pe teoria sistemelor de calcul, teoria sistemelor automate de conducere adaptive, teoria optimala si conducerea bazata pe multimi vagi, sinteza regulatoarelor in baza teoriei stabilitatii si optimizarii, teoria proceselor semi-markoviene, teoria retelelor Petri, teoria limbajelor formale, teoria algoritmilor, teoria optimizarii combinatoriale.
    Rezultatele principale preconizate:
    • elaborarea si dezvoltarea a noi metode, tehnici si produse hardware/software instrumentale de proiectare a sistemelor de conducere si control distribuit;
    • elaborarea unor modele si metode de construire a LN-interfetelor pentru applicatii in sisteme tehnice cu caracteristici specifice;
    • elaborarea a noi modele si metode de optimizare a sistemelor de productie inteligente;
    • elaborarea si dezvoltarea metodelor de planificare predictiv-reactiva a sistemelor de productie cu grad inalt de incertitudine.

Cuvinte-cheie: sisteme de fabricatie, modelarea sistemelor, sisteme de conducere, LN-interfata, control distribuit, optimizare, planificare predictiv-reactiva.