Date Generale:

    Laboratorul de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Ingineriei Calculatoarelor a fost fondat prin Hotărârea Senatului U.T.M. din „27” martie 2007 şi ordinului rectorului nr.255-r din „26” aprilie 2007.

    Laboratorul este fondat la catedra Calculatoare a facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi este o subdiviziune a Universităţii Tehnice a Moldovei. Cofondator al Laboratorului este Compania de cercetări „Microfir Tehnologii Industriale” S.R.L. Din anul 2011 activitățile de cercetare sunt efectuate în colaborare cu catedra Informatica Aplicată a facultății de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

    Laboratorul îşi desfăşoară activitatea în calitate de subdiviziune, subordonată administrativ şi metodic Departamentului Investigaţii Ştiinţifice şi Dezvoltare Tehnologică, corespunzător prevederilor Regulamentului laboratorului, Statutului U.T.M. si legislaţiei in vigoare.

    Finanţarea activităţii Laboratorului se efectuează în baza surselor programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale, a agenţilor economici, a bugetului de stat, a bugetelor autorităţilor publice locale, a persoanelor fizice, etc.