Proiecte de Cercetare Aplicativă :

Cod – 15.817.02.28A

Titlu“Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente”

Statut – Proiect de cercetare aplicativă; în derulare

Perioada – ( 2015–2018 )

Finanțare – B/s : *** mii MDL

Coordonator – Dr., conf. univ. Sergiu Zaporojan


Cod – 13.820.15.14/RoA

Titlu“ Sisteme tehnologice de obtinere micro si nanofire magnetice pentru aplicatii in MEMS ”

Statut – Proiect Bilateral UTM – ICPE-CA București; finalizat

Perioada – ( 2013–2014 )

Finanțare – B/s : 200 mii MDL

Coordonator – Dr. hab., prof. univ. Valerian Dorogan


Cod – 13.820.18.03/RoA

Titlu“ Argumentare structurată pentru suportul deciziilor cu constrângeri normative ”

StatutProiect Bilateral UTM – UTCluj-Napoca; finalizat

Perioada – ( 2013–2014 )

Finanțare – B/s : 200 mii MDL

Coordonator – Dr., conf. univ. Sergiu Zaporojan


Cod – 11.817.08.58A

Titlu“ Modele, metode și algoritmi de luare a deciziilor online pentru optimizarea sistemelor informaționale cu aplicații în tehnologii industriale ”

Statut – Proiect de Cercetare Aplicativă; finalizat

Perioada – ( 2011–2014 )

Finanțare – B/s: 704,1 mii MDL

Coordonator – Dr., conf. univ. Sergiu Zaporojan