Lista elaborărilor şi produselor (2008 - 2021) :

Sistem Informaţional de Măsurare a Parametrilor Microfirelor

Universitatea Tehnică a Moldovei

în colaborare cu

Microfir Tehnologii Industriale SRL

Autori: Sergiu Zaporojan, Igor Calmîcov, Victor Pavel, Vladimir Larin, Viorel Cărbune

Sistemul informaţional de măsurare a parametrilor microfirelor cu izolaţie din sticlă a fost conceput ca un instrument de suport decizional în procesul de control al calităţii microfirelor în regim postfabricaţie. Prima versiune a sistemului a fost proiectată şi pusă în funcţiune în anul 2004, ulterior fiind construite mai multe modele. Sistemul dezvoltat asigură conducerea şi monitorizarea procesului de control al calităţii prin rebobinarea microfirului fabricat şi măsurarea în regim dinamic a parametrilor acestuia.
Sistemul este compus din următoarele componente:
• calculator personal, pe care rulează aplicaţia procesului;
• subsistem de măsurare a forţei coercitive şi a diametrului microfirului;
• subsistem electromecanic de rebobinare a microfirului în faza de verificare.


Sistemul informațional de control al calității microfirelor cu izolație din sticlăInterfaţa ”operator – sistem tehnologic”