Obiective şi activităţi:

• Elaborarea echipamentelor virtuale pentru crearea laboratoarelor web didactice.

• Elaborarea și implementarea unor cursuri didactice avansate.

• Studii de cercetare și dezvoltare în proiectarea structurilor de calcul reconfigurabile pe bază de circuite FPGA/FPOA.

• Proiectarea sistemelor cu microprocesor pentru aplicații în timp real.

• Studii de cercetare și elaborare sisteme suport decizional pentru aplicații industriale.

• Proiectarea sistemelor informaționale de conducere și caracterizări pentru aplicații specifice.

• Elaborarea unor modele de comandă computerizată a obiectelor industriale și proceselor tehnologice.

• Studii de cercetare-dezvoltare în sisteme inteligente - concepte, modele, servicii și aplicații (în colaborare cu catedra Informatica Aplicată).