Lista articolelor publicate în culegeri (2008 - 2021) :

Carbune, V.; Calmicov, I.; Gisca, V.

Arhitectură pentru suport argumentativ al deciziilor luate în procesele industrial

The 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science (ICMCS-2014): proceedings, Chişinău, Moldova, October 22-25, 2014. Ch.: Tehnica-UTM, 2014, pp. 483-486. ISBN 978-9975-45-329-5.

Moraru, V.; Zaporojan, S.; Stoian, D.

O metodă bazată pe funcţii de complementaritate pentru optimizarea pătratică

The 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science (ICMCS-2014): proceedings, Chişinău, Moldova, October 22-25, 2014. Ch.: Tehnica-UTM, 2014, pp. 476-478. ISBN 978-9975-45-329-5.

Zaporojan, S.; Plotnic, C.; Larin, V.

Dezvoltarea unui sistem pentru planificarea procesului de fabricaţie a microfirelor

The 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science (ICMCS-2014): proceedings, Chişinău, Moldova, October 22-25, 2014. Ch.: Tehnica-UTM, 2014, pp. 491-494. ISBN 978-9975-45-329-5.

Marginean, A.; Letia, I. A.; Zaporojan, S.

Using Domain Specific Hierachical Good Practice for Ranking Service Compositions

The 16th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2014): proceedings, Timisoara, Romania, Sept. 22-25, 2014. Timisoara, 2014, pp.204-211. DOI: 10.1109/SYNASC.2014.35.

Moraru, V.; Zaporojan, S.; Groza, A.

A Second Order-Cone Programming Relaxation for Facility Location Problem

The 12th International Conference on Development and Application systems (DAS 2014): proceedings, Suceava, Romania, May 15-17, 2014. Suceava, 2014, pp. 189-191. DOI: 10.1109/DAAS.2014.6842453.

Moraru, V., Zaporojan, S.

A Second Order-Cone Programming Formulation for Simple Assembly Line Balancing Problem

D. Simian (Ed). Proceeding of the Third International Conference “Modelling and Development of Intelligent Systems”, Oct. 10 - Oct. 12, 2013, Lucian Blaga University Press, Sibiu, România. pp. 75-79, ISSN 2067-3965.

Zaporojan, S., Calmîcov, I., Plotnic, C., Cărbune, V.

Monitorizarea procesului de fabricaţie a microfirelor

T. Ştefănuţ, C. Rusu (Eds). “Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator”, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2-3 septembrie 2013 • Cluj-Napoca, România. pp. 173-176, ISSN 2344 -1690.

Moraru, V., Zaporojan, S.

Relaxarea semidefinită pentru problema echilibrării liniilor de asamblare

T. Ştefănuţ, C. Rusu (Eds). “Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator”, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2-3 septembrie 2013 • Cluj-Napoca, România. pp. 177-180, ISSN 2344 -1690.

Secrieru V., Zaporojan S., Dorogan V.

ANALIZA FACTORILOR DE COST ÎN SPAŢIUL DE PROIECTARE A SISTEMELOR ÎNCORPORATE

Proceeding of 4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2012, May 17-20, 2012, Vol.II, p. 176-181, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-45-201-4.

Secrieru V., Zaporojan S., Gîscă V.

ELEMENTE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMELOR ÎNCORPORATE

Proceeding of 4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2012, May 17-20, 2012, Vol.II, p. 170-175, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-45-201-4.

Moraru V., Zaporojan S.

RELAXAREA SEMIDEFINITĂ A PROBLEMEI AMPLASĂRII UTILAJELOR INDUSTRIALE

Proceeding of 4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2012, May 17-20, 2012, Vol.II, p. 123-124, Chişinău, Republica Moldova, ISBN 978-9975-45-201-4.

Zaporojan, S., Plotnic, C., Calmicov, I.

Some of the aspects of decision design in development of the intelligent wire casting machine.

D. Simian (Ed). Proceeding of the Second International Conference “Modelling and Development of Intelligent Systems”, Sep. 29 - Oct. 02, 2011, Lucian Blaga University Press, Sibiu, România. pp. 226-231, ISSN 2067-3965, ISBN 978-606-12-0243-0.

Zaporojan, S., Carbune, V., Calmicov, I.

Fuzzy logic control based on reconfigurable membership tables.

A. Grzech (Ed). Advances in Systems Science. Academic Publishing House EXIT, 2010, Warsaw, Poland, pp. 385-390. ISBN 978-83-60434-77-2.

Zaporojan, S.

Online analysis and decision making for the process of microwire casting.

Advances in analysis and decision making for complex and uncertain systems. Published by the International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2011, Baden-Baden, Germany, Vol.1, pp. 20-24, ISBN 978-1-897546-16-1.

Calmîcov I.

Subsistem grafic pentru aplicaţii de timp real

Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-17 noiembrie / Univ. Tehn. a Moldovei, UTM, 2009, p 122-125 .ISBN 978-9975-45-065-2.

Carbune, V., Zaporojan, S.

Analysis and design of a specialized pipeline for numerical algorithms implementation.

Proceedings of the 6th International Conference on Microelectronics and Computer Science. October 1-3, Chişinău, 2009, p. 241-244. ISBN 978-9975-45-045-4.

Zaporojan, S., Larin, V., Plotnic, C., Calmicov, I., Pavel, V.

Development of an intelligent plant for the fabrication of glass-coated microwires.

Proceedings of the 14-th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC ICCS'08, 9-12 Sept. 2008, Wroclaw, Poland, pp. 739-746, ISBN 978-83-7493-400-8.

Баранов С.А., Махновский Д.П., Запорожан С.И., Митев О.П., Ларин В. С.

ЭФФЕКТ ГИГАНТСКОГО МАГНИТОИМПЕДАНСА В ЛИТОМ МИКРОПРОВОДЕ

Proceeding of the 2nd International Conference on „Telecommunications, Electronics and Informatics", may 15-18, Chişinău, Moldova, UTM, 2008, p 285-290. ISBN 978-9975-45-082-9

Ларин B.C., Запорожан С.И., Павел В.В., Кику Л.И.

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНО СТРУКТУРНЫХ МИКРОПРОВОДОВ

Proceeding of the 2nd International Conference on „Telecommunications, Electronics and Informatics", may 15-18, Chişinău, Moldova, UTM, 2008, p 239-244. ISBN 978-9975-45-082-9